Visky Sándor Béla szakmai önéletrajza

Személyi adatok

Születési év: 1961
Születési hely: Aranyosmeggyes, Románia

Elérhetőség

iroda: 2 em. / 233. sz.
email: viskybela@yahoo.com
tel(m): +4(0)746453735

Oklevelek

1985/07 I. lelkészképesítő oklevél Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet - Kolozsvár
1986/10 II. lelkészképesítő oklevél Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
2004/08 teológiai doktori oklevél Károli Gáspár Református Egyetem - Hittudományi Kar (Budapest)
2013/11 filozófiai doktori oklevél Babes-Bolyai Tudományegyetem - Filozófia Kar (Kolozsvár)
2017/06 Teológiai habilitációs oklevél (dr. habil.) Debreceni Református Hittudományi Egyetem - Magyarország

Munkahelyek / Oktatási tevékenység

1987/10 - 1997/10 megválasztott lelkipásztor Galambodi Református Egyházközség
1996/10 - 2012/09 egyetemi adjunktus Babes-Bolyai Tudományegyetem - Református Tanárképző Kar (Kolozsvár)
2012/09 - 2013/10 egyetemi előadótanár Babes-Bolyai Tudományegyetem - Református Tanárképző Kar (Kolozsvár)
2013/10 - 2017/07 egyetemi adjunktus Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
2013/10 óraadó tanár Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kara
2017/09 - 2019/02 egyetemi előadótanár Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
1985/10 - 1987/09 helyettes lelkipásztor Bákói Református Missziós Egyházközség
2019/02 Professzor Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet - Kolozsvár

Ösztöndíjak

1990/10 - 1992/04 Claparede-Bethlen kutatói ösztöndíj Université de Genéve - Faculte Autonome de Theologie Protestante (Geneve / Schweiz)
2012/09 - 2013/04 kutatói ösztöndíj Institut Protestant de Theologie - Faculte de Philosophie - Sorbonne I (Paris / France)
2000/10 - 2003/06 Kutatói ösztöndíj, Budapest Károli Gáspár Református Egyetem - Hittudományi Kar (Budapest)
2010/10 - 2013/06 POSDRU Kutatói ösztöndíj Babeș-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)
2017/10 - 2018/07 Tutori tevékenység (Béres Levente) Sapientia Hungariae Alapítvány - Budapest
2018/10 - 2019/07 Tutori tevékenység (Béres Levente) Sapientia Hungariae Alapítvány - Budapest
2020/05 - 2020/11 Domus Szülőföldi Senior Kutatói Ösztöndíj Magyar Tudományos Akadémia
2019/10 - 2020/07 Tutori tevékenység - Debreczeni István Sapientia Hungariae Alapítvány - Budapest
2021/01 - 2021/09 Kutatói ösztöndíj The University of Edinburgh
2021/05 - 2021/11 DOMUS SZÜLŐFÖLDI SENIOR KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ Magyar Tudományos Akadémia
2024/04 - 2025/02 Domus Szülőföldi Senior Kutatói Ösztöndíj Magyar Tudományos Akadémia

Képzések

2000/09 - 2002/06 doktorképzés (rendszeres teológiai PhD) Károli Gáspár Református Egyetem - Hittudományi Kar (Budapest)
2010/10 - 2013/06 doktorképzés (filozófiai PhD program) Babes-Bolyai Tudományegyetem - Filozófia Kar (Kolozsvár)
1981/09 - 1985/07 Egyetemi képzés Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet - Kolozsvár
1990/12 - 1992/04 Egyetemi képzés Université de Genéve - Faculte Autonome de Theologie Protestante (Geneve / Schweiz)
2002/03 Pedagógiai képzés Babeș-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)

Tagság tudományos társaságokban

2004/09 tag Magyarországi Református Egyház - Doktorok Kollégiuma
2000/11 tag International Reformed Theological Institute
2000/04 tag Colloque Biblique Francophone
2011/04 tiszteletbeli tag Logoterápia és Egzisztenciaanalízis Nemzetközi Tudományos Egyesület
2011/05 tag European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies
2015/09 alelnök Nemzetközi Bonhoeffer Társaság Magyar Tagozat
2001/09 tag Magyarországi Református Egyház - Doktorok Kollégiuma
2015/09 tag Országos Lelkipásztor Továbbképző Testület
2007/05 tag European Leadership Forum
2012/09 tag Magyar Tudományos Akadémia Külső Köztestülete

Szakmai kitüntetések

2008/12 Comenius-díj Babeș-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)
2000/12 Aedificator Sanctae Ecclesiae Erdélyi Református Egyházkerület (Kolozsvár)
2017/04 Elismerő oklevél témavezetői tevékenységért Országos Tudományos Diákköri Tanács
2014/05 Diákbarát oklevél Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia
2022/08 Aranygyűrűs Teológiai Doktor A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma

Szakmai tekintély

2007/10 szerkesztői bizottság tagja Studia Theologia Reformata Transylvanica
2013/05 Doktori bizottság tagja Babeș-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)
2006/10 Nemzetközi tudományos konferencia szervezése Babeș-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)
2007/10 Nemzetközi tudományos konferencia szervezése Babeș-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)
2016/04 Nemzetközi tudományos konferencia szervezése Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet - Kolozsvár
2016/11 Nemzetközi tudományos konferencia szervezése Babeș-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár) - Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
2012/10 - 2016/06 Szenátusi tag Babeș-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)
2007/07 Szerkesztői bizottság tagja Studia Bioethica
2018/10 Doktori Bizottság tagja Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolája - Magyarország
2018/01 Szerkesztőségi munkatárs Református Szemle
2017/09 Nemzetközi konferencia szervező és előadó - REFO 500 Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
2019/04 Nemzetközi konferencia szervező és előadó - Barth-emlékkonferencia Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
2019/08 Opponens doktori vizsgabizottságban (Pospisil Miklós) Selye János Egyetem Református Teológiai Kar
2019/11 Opponens doktori vizsgabizottságban (Pótor János) Debreceni Református Hittudományi Egyetem - Magyarország
2019/11 Opponenes doktori vizsgabizottságban (Hotorán Gábor) Debreceni Református Hittudományi Egyetem - Magyarország
2020/02 Opponens doktori vizsgabizottságban (Papp Zsolt) Debreceni Református Hittudományi Egyetem - Magyarország
2019/09 Társdoktorvezető - Bacsó István Debreceni Református Hittudományi Egyetem - Magyarország
2022/09 Társdoktorvezető - Debreczeni István Debreceni Református Hittudományi Egyetem
2022/07 Opponens doktori vizsgabizottságban - Michael Schenk niversita J. Selyeho Fakulta Reformovanej Teológie / Selye János Egyetem Református Teológiai Kar
2022/03 Nemzetközi konferencia szervező és előadó - Kolozsvári Tavaszy-napok 2022 Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
2023/03 Nemzetközi konferencia szervező: Kolozsvári Tavaszy Napok, 2023. Látták a láthatatlant Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
2023/08 Társdoktorvezető - drd. Balázs Gergő Debreceni Református Hittudományi Egyetem
2023/09 Habilitációs Bizottsági tag, szakbíráló Dr. Borsi Attila habilitációs értekezésén Debreceni Református Hittudományi Egyetem
2023/09 Opponens Doktori Vizsgabizottságban (Nyíri Mikola Emese) Babeș-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)
2024/03 Nemzetközi konferencia, szervező és előadó. III. Kolozsvári Tavaszy-napok. Látványosság a világnak KPTI - Magyarországi Ref. Egyház Doktorok Kollégiuma - BBTE
2024/01 Szerkesztőbizottság tagja Sárospataki Füzetek
2024/05 Opponens doktori vizsgabizottságban - Csanádi Viktor Holló Károli Gáspár Református Egyetem - Hittudományi Kar (Budapest)
2024/04 Ökumené Doktori Iskola oktatója Babeș-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)

Egyéb megbízatások

2017/02 Zsinati Teológiai, Ökumenikus Bizottsági tag A Romániai Református Egyház Zsinata
2019/09 Társdoktorvezető Debreceni Református Hittudományi Egyetem - Magyarország