Curriculum Vitae - Visky Sándor Béla

Date personale

Data nașterii: 1961
Locul nașterii: Medieșu Aurit

Contact

birou: et. 2 / cam. 233.
email: viskybela@yahoo.com
tel(m): +4(0)746453735

Pregătire profesională

1985/07 Studii universitare (teologie) Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca
2000/09 - 2002/06 Studii doctorale (PhD în teologie sistematică) Universitatea Reformată Károli Gáspár - Facultatea de Teologie (Budapest)
2010/10 - 2013/06 Studii doctorale (PhD în filosofie) Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca - Facultatea de Istorie si Filosofie
1990/12 - 1992/04 Studii Universitare (teologie) Université de Genéve - Faculte Autonome de Theologie Protestante (Geneve / Elvetia
2002/03 Instruire pedagogică Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca

Locuri de muncă / Activitate educațională

1985/10 - 1987/10 Preot vicar Biserica Reformată Misionară din Bacău
1987/10 - 1997/10 Preot paroh Biserica Reformată Porumbeni
1996/10 - 2012/09 Lector universitar Facultatea de Teologie Reformată - Universitatea Babeș-Bolyai
2012/09 - 2013/10 Conferențiar universitar Facultatea de Teologie Reformată - Universitatea Babeș-Bolyai
2013/10 Lector universitar Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca
2017/09 Conferențiar universitar Institutul Teologic Protestant Cluj Napoca
2013/10 Cadru didactic asociat universitar Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca - Facultatea de Teologie Reformata

Diplome

1986/10 Diplomă de calificare pastorală Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca
2004/08 Diplomă de doctor (teologie) Universitatea Reformată Károli Gáspár - Facultatea de Teologie (Budapest)
2013/11 Diplomă de doctor (filosofie) Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca - Facultatea de Istorie si Filosofie
2002/03 Diplomă de pedagogie Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca
2017/06 Diplomă de abilitare (dr. habil.) Universitatea de Stiinte Teologice din Debrecen - Ungaria
2012/10 - 2016/01 Diplomă Senator UBB Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca

Granturi de studii și de cercetare

1990/10 - 1992/04 Grant de cercetare Claparede-Bethlen Université de Genéve - Faculte Autonome de Theologie Protestante (Geneve / Schweiz)
2012/09 - 2013/04 Grant de cercetare Institut Protestant de Theologie - Faculte de Philosophie - Sorbonne I (Paris / France)
2000/10 - 2003/06 Grant de cercetare Universitatea de Stiinte Teologice Károli Gáspar din Budapesta
2010/10 - 2013/07 Grant de cercetare POSDRU - Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca
2017/10 - 2018/07 Grant pentru activitate tutorială Asociatia Sapientia Hungariae - Ungaria
2018/10 - 2019/07 Grant pentru activitate tutorială Asociatia Sapientia Hungariae - Ungaria

Membru în societăți științifice

2004/09 Membru Collegium Doctorum Biserica Reformată din Ungaria
2000/11 Membru International Reformed Theological Institute
2000/04 Membru Colloque Biblique Francophone
2011/04 Membru onorific Uniunea Internațională Științifică de Logoterapie și Analiză Existențială
2011/05 Membru European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies
2007/05 Membru European Leadership Forum
2012/07 Membru Corpul Extern al Academiei Maghiare de Stiinte - Ungaria
2015/09 Membru Corpul Național de Perfecționarea Preoților
2015/09 Vicepreședinte Asociatia Internationala Bonhoeffer din Ungaria

Distincții profesionale

2008/12 Distincția Comenius Universitatea Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca)
2000/12 Aedificator Sanctae Ecclesiae Eparhia Reformată din Ardeal (Cluj-Napoca)
2014/05 Prietenul Studenților Conferinţa Ştiinţifică a Studenţilor din Transilvania
2017/04 Diplomă de merit pt. coordonare științifică (Bacsó István) Consiliul Stiintific al Studentilor din Ungaria

Prestigiul profesional

2007/10 Membru în comisia de redacție Studia Theologia Reformata Transylvanica (ERIH)
2013/05 Membru în comisia de doctorat Universitatea Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca)
2006/10 Organizare de conferință internațională Universitatea Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca)
2007/10 Organizare de conferință internațională Universitatea Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca)
2007/09 Membru în comisia de redacție Studia Bioethica
2012/10 - 2016/06 Membru Senatul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj
2016/04 Organizator - conferință internațională Institutul Teologic Protestant Cluj Napoca
2016/11 Organizator - conferință internațională Facultatea de Teologie Reformată - Universitatea Babeș-Bolyai - Institutul Teologic Protestant
2018/09 Conducător de doctorat Universitatea de Stiinte Teologice din Debrecen - Ungaria
2018/01 Membru în colectiva de redacție Református Szemle

Alte funcții oficiale

2017/02 Membru Comisia Teologică şi Ecumenică a Sinodului Bisericii Reformate din România