Ősz Sándor Előd

Az előadás három részre tagolódik. (1) A román reformátusság. Elsősorban a román lakosság között végzett református misszió történeti folyamatát és eredményeit vizsgálná a 16. századtól a 18. század 60-as éveiig. Itt szó lesz a fejedelemség virágkorában zajló misszióról, a 17. század második felében született iratokról, illetve a 18. században védekező helyzetbe szoruló református egyház román híveinek gondozásáról. (2) Hatás az ortodoxiára. Az erdélyi román ortodox egyházat ért protestáns teológiai és egyházszervezeti hatásokról, az ún. "reformált ortodox egyházról" szólna.

A Bethlen-Kollégium Gyulafehérvári korszakának elsődleges levéltári forrásai 1658-ban elpusztultak. Így a Collegium Academicum oktatói, illetve a tógátus diákok névsorának rekonstruálásához másodlagos források egész sorát kell felhasználnunk. Jelen pillanatban nyolc professzort, 28 ún. "academicus rectort" és 161 tógátus diákot ismerünk név szerint. Az előadásban ezen kutatás elsődleges eredményeiről szeretnénk beszámolni.

Az Erdélyi Református Egyház története szempontjából rendkívül tanulságos annak (az elsősorban teológiai) könyvállománynak a vizsgálata, amelyet a külföldön peregrináló diákok hoztak haza. Jelen előadásban 15 olyan svájci és németországi teológus Székelyudvarhelyen őrzött műveit vizsgáljuk, akiknek fontos szerepe volt az erdélyi reformátusság teológiájának formálódásában.

Subscribe to Ősz Sándor Előd