Veres Emese Gyöngyvér

Az oktatási reform után, a 19. század végén a barcasági magyar evangélikus gyülekezetek sorra adták át iskoláikat a magyar államnak.Így az impériumváltás oktatási intézmények nélkül találta őket. Bár már 1919-ben sikerült létrehozni iskolákat, a fenntartásuk anyagi és politikai nehézségekbe ütközött. A gyülekezetek irattárában gazdag dokumentáció illusztrálja ezt a korszakot.

A Barcaság evangélikus falvaiból vagy a brassói szász gimnáziumba, vagy a nagyenyedi Református Kollégiumba mentek tanulni a diákok. Az iskolai anyakönyvekből megtudhatjuk a Nagyenyeden tanulók névsorát, Szabó T. Attila a kollégium iratanyagából egy betlehemes játékot is közölt, amelynek az eredetét Hétfalura tette, ám a Nagyenyedre vezető útról, illetve az ott töltött évekről mindezidáig egyetlenegy visszaemlékezésünk van, a későbbi csernátfalusi kántortanító Gyurka Józsefé.

Subscribe to Veres Emese Gyöngyvér