Biró István

Az előadás az erdélyi reformátusság demográfiai helyzetét és azokat az egyházkormányzati intézkedéseket mutatja be, amelyek meghatározták az Erdélyi Református Egyházkerület új határait és egyházszervezeti keretét a második bécsi döntést követő időszakban, 1940 őszén.

1918. november 15-én a magyar egyházak vezetői egyetemi tanárokkal együtt értekezletet tartottak Kolozsváron, ahol annak az egyházi és oktatási együttműködésnek az alapját fektették le, amely mozgatórugója volt az impériumváltás alatti és az azt követő időszak erdélyi magyar társadalomszervezésének. Ez leginkább az oktatás terén bontakozott ki. 1919 májusában a Ferencz József Tudományegyetem kolozsvári működése megszűnt.

A brassói templom történetéről Ambrus Mózes másodéves magiszteri hallgató tart előadást. Az előadás a "teológiai szakkör" sorozat idei második eseménye. Időpont: 2021. november 17., szerda -- 20.00 óra.

1940. augusztus 30-án a második bécsi döntés nemcsak Erdély földrajzi megosztottságát eredményezte, hanem magával vonta az Erdélyi Református Egyházkerület kettészakadását is.

Subscribe to Biró István