Szénási Lilla

Az előadás a hittankönyveken keresztül mutatja be a felvidéki református hitoktatás helyzetét Trianontól napjainkig. Megvizsgálja mindazokat a tankönyveket és katechetikai segédanyagokat, amelyeket a hittanoktatásban használtak a Felvidéken. Külön figyelmet fordít a hittankönyvekben megtalálható ekkleziológiai ismeretekre, amelyek az Egyház életével ismertették meg a gyermekeket és fiatalokat. Bemutatja a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban történt szárnypróbálgatásokat a katechézis végzése és megújítása terén.

Subscribe to Szénási Lilla