Lectures

2024

Sándor Kovács · Várfalva · 2024-03-23

2023

Sándor Kovács · Cluj-Napoca · 2023-11-11
Botond Péter Koppándi · Csehétfalva · 2023-06-12
Jenő Kiss · Cluj-Napoca · 2023-05-12
Sándor Kovács · Cluj-Napoca · 2023-05-03
Sándor Kovács · Cluj-Napoca · 2023-03-31
Botond Péter Koppándi · Barót · 2023-02-18
György Papp · Budapest · 2023-02-07

A Zsoltárok könyvének szövege Péchi Simon Psalteriumában több ponton is eltér a XVII. században használatban lévő zsoltárszövegek szinte standardnak tekinthető megoldásaitól. Ahogyan Szilády Áron az 1913-as szövegkiadás előszavában jellemzi Péchi tudós habitusát, aki mélyreható nyelvtudását és széleskörű héber irodalmi ismeretét kamatoztatva olyan zsoltárfordítást készített, amelyből „mindenki meggyőződhetik, hogy írónak sem kisebb azoknál (ti. más zsoltárfordítóknál, mint pl.

2022

Vilmos József Kolumbán · Cluj-Napoca · 2022-11-15

Előadás az OLTT keretében szervezett teológiai továbbképzésen.

Jenő Kiss · Debrecen · 2022-11-04
Botond Péter Koppándi · Cluj-Napoca · 2022-09-23
Jenő Kiss · Debrecen · 2022-09-09
Sándor Béla Visky · Debrecen · 2022-08-24

Az egyház rendeltetése, hogy benne kiábrázolódjék a világ teremtésének célja: Istennel és a teremtménytársakkal való harmonikus közösség. A közösségen belüli perikhorétikus kölcsönösségben ismerhető fel egyedül Isten szentháromságos léte. Az egyház az igazi politika inkarnációja a világban.

Botond Péter Koppándi · Budapest · 2022-08-12
Botond Péter Koppándi · Csehétfalva · 2022-06-14
Sándor Kovács · Csehétfalva · 2022-06-13
Dezső Kállay · Várkudu · 2022-05-23

Az Újszövetség szövegállományát figyelembe véve általában igen keveset mondhatunk az ember megigazításáról, jóllehet reformátori örökségünknek megfelelően ebben foglalható össze megváltásunk titka. Egyházi gyakorlatunkban ezt a kérdést leginkább a reformációra emlékezve feszegetjük. Akkor is azt tapasztaljunk, hogy viszonylag kevés, és a fogalmi zártsága miatt alig oldható textus áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy kilépve a nehézkes dogmatikai nyelvezetből a prédikáció vagy a gyülekezetnek szánt rövidebb előadás szintjén bontsuk ki azt, ami a megigazulásról világossá tehető.

Jenő Kiss · Pápa · 2022-04-20
Botond Péter Koppándi · Kövend · 2022-04-02
Sándor Béla Visky · · 2022-03-25

A Radikális Ortodoxia kortárs teológiai irányzat az angolszász akadémiákon. Legmeghatározóbb alakjának, John Milbanknak egyik programadó írását vizsgálom, melyet ’Posztmodern kritikai augusztinianizmus’ címmel tett közzé. Az írás alcíme: rövid summa negyvenkét válaszban fel nem tett kérdésekre. Az áttekinthetőség kedvéért a szerteágazó három és fél tucatnyi választ négy nagyobb tematikus egységbe tömörítem, a következő beosztással. Az első egységben a teológia új helyzetéről szóló gondolatokat mutatom be (a posztmodern, szubjektum, narratíva, nihilizmus fogalmak mentén).

Pages