Unitárius egyháztörténet I

A tárgy célja a radikális reformáció erdélyi és magyarországi fogadtatásának és elterjedésének, az unitárius egyház kialakulásának és korai történetének bemutatása. Az órákon a hallgatók megismerkednek a legfontosabb egyháztörténeti forrásokkal, a 16. században zajlott hitviták szövegével, a reformáció prédikátorainak harcmodorával. A közép-kelet-európai antitrinitarizmus legmarkánsabb, az európai eszme- és filozófiatörténetben is jelentős szerepet játszó személyiségeinek az erdélyi unitarizmusra gyakorolt hatását mutatjuk be. Dávid Ferenc és munkatársai életművén keresztül a hallgatók bepillantást nyernek a radikális reformáció kolozsvári műhelyébe.

Competences

Specific competences

Egyház- és művelődéstörténeti ismeretek elsajátítása, a radikális reformáció erdélyi sajátosságainak megismerése, rendszerezésének képessége. Egyház- és kultúrtörténeti ismeretek alapos elsajátítása.

General competences

Az erdélyi protestantizmusra jellemző felekezeti és kulturális közegben való eligazodás, az egymás mellett élő felekezetek, egyházak,kultúrák értékeinek elfogadása, a másság tiszteletben tartása.

Total estimated time

Classroom study Course Seminar Practice
2 hours/week 2 0 0
28 hours/semester 28 0 0
Individual study Hours/sem
Total estimated time 103
Studying course notes and bibliography 60
Further documentation in libraries, electronic platforms, or on the field 10
Preparing essays, papers, or documentation 0
Personal tutoring 5
Total individual study 75

Examination

Az óralátogatás és a kiadott bibliográfia ismerete a szóbeli vizsga feltétele.

Bibliography

Collection of studies

Book

Journal article

Book article

Source edition