Előszó

Sándor Béla Visky : Előszó. In: Vladimir Jankélévitch: A megbocsátás. Kolozsvár: Exit Kiadó 2021. 7-9

Vladimir Jankélévitch személyében és gondolkodásában annak a három nagy tradíciófolyamnak az ötvözetét jeleníti meg, amely két évezreden keresztül meghatározta Európa szellemi identitását: a zsidó, a görög és a keresztény örökség szerves egységet alkot gondolatvilágában. Nemzedéktársaival – Emmanuel Lévinasszal, Paul Ricoeurrel és másokkal – a 20. század második felének filozófiájában kimunkálják azt az „etikai fordulatot”, melynek értelmében a bölcseletnek az addigiakhoz képest sokkal komolyabban kell vennie és elemeznie az emberi élet méltóságának, érinthetetlen szentségének és erkölcsi tartalmának vitathatatlan tényét.