Sógor Árpád

"Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus". Élet és halál összekapcsolódik ebben a hitvallásban, azért élhetek, mert Krisztus meghalt értem, szeretett és önmagát adta értem. Sőt, Pál apostol azt is mondja, hogy Krisztussal együtt megfeszíttettem. És immár új életet élek. Érzem, hogy az örökélet már e földön az enyém lett. Káténk beszél az óember megöldökléséről és az új ember megelevenítéséről. Igen, a feltámadásban vetett hit gyümölcse ez is, hogy ezt a harcot, naponta újrakezdem és bízom abban, hogy sikerrel járok, mert Krisztus seregének katonája vagyok.

Az egyik izgalmas kérdés számomra a lelkipásztori szolgálatban az, hogy hogyan tudom elsősorban a magam számára lefordítani és átváltani az Ige üzenetét úgy, hogy az hasznos legyen. Heidelbergi Káténk nyelvhasználata úgy érzem, hogy feljogosít erre, amikor több kérdést is ezzel indít, hogy mi hasznod van abból, hogy tudod ezt vagy azt a hitigazságot.

A kommunikáció világában élünk, naponta több millió üzenet kering a nagyvilágban, emailek és hangüzenetek, reklámok és motivációs kisfilmek sokasága jön szembe velünk a világhálón, találnak meg személyes üzenetben, pont nekünk címezve.
Csak felületesen érintenek ezek az üzenetek, vagy a mélyre hatolnak? Egy-egy hatásos üzenet átadásánál egy-egy komoly csapat áll az egyszerűnek tűnő üzenet mögött, hogy abban minden szó és kép a helyén legyen, hasson az érzelmekre és az értelemre egyaránt, megérintsen az üzenet mondanivalója.

"Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömöt..." A félelem állapotából az öröm állapotába ma is Istenen keresztül vezet az út. Ő tud kivezetni a félelmeink kötelékéből egy örvendező életbe már itt a földön is.

Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. (ApCsel 2,4)

A szűk tanítványi sereg a Szentlélek kitöltése után kiment a térre és szóltak az ottlévőkhöz. És mindenki a saját nyelvén értette őket. Odamentek, ahol a legtöbben voltak. Odamentek, ahol emberekkel találkozhattak és megvallhatták hitüket.

Pages

Subscribe to Sógor Árpád