Az átok pohara és az Éden kertjének gyönyörűsége

A Zsoltárok könyve Targumának keletkezési idejét általában az i.sz. 4-6. századok közötti időszakra datálják, bár az is lehetséges, hogy több korszak anyagát is beledolgozták a ma ismert targumszövegbe. Philip Alexander véleménye szerint a Zsoltárok könyvének Targuma azok közé a targumok közé tartozik, amelyek tartalmazzák a szöveg alapfordítását, és ehhez fűzik magyarázó megjegyzéseiket. Általában véve a Zsoltárok könyve Targumában több helyen előfordul historizáló exegézis, valamint olyan szövegrész, amely a maszoréta szöveg előtti állapotokat őrzött meg. A tervezett előadás célja néhány jellegzetes példa felmutatásán keresztül összehasonlítani a 90. zsoltár masszoréta szövegét a targumban található szövegvariánssal, feltérképezve a fordítási különbségeket és bemutatva az arám fordítás fontosabb jellegzetességeit, valamint azt, hogy a Zsoltárok könyve Targumának fentebb említett jellegzetessége hogyan jelennek meg, vagy éppen hogyan váltakoznak más targum-csoportok sajátosságaival a 90. zsoltár Targumában.