Olvastam egy jó könyvet... Időszerű beszélgetések kortárs teológiáról (9) - Téma: Keresztyén filozófia

Pop Titus, Balogh Csaba: Olvastam egy jó könyvet... Időszerű beszélgetések kortárs teológiáról (9) - Téma: Keresztyén filozófia. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
szerda, 2024, Május 22 - 19:00

Napjainkban sokszor találkozhatunk azzal a gondolattal, hogy a keresztyén hit irracionális, pusztán egy „mese” (a sok közül), intellektuálisan elfogadhatatlan (pl. a tudományos felfedezések fényében). Az ilyen megjegyzések nem annyira a keresztyén meggyőződések tartalmi részét támadják, hanem mondhatni azoknak a formáját. Nem azt hallhatjuk ilyenkor, hogy a „keresztyén hit nem igaz”, hanem azt, hogy „nem lehet igaz”.

Alvin Plantinga, korunk egyik nagy keresztyén filozófusa, ebben a könyvében, amely a keresztyén filozófia és az apologetika tájain bolyong a keresztyén hit racionalitásának, értelmességének a kérdését taglalja. A szerző azt állítja, hogy az „evangélium nagy dolgaiba” vetett hitünk intellektuálisan akkor is elfogadható lehet, ha nincsenek mellette kényszerítő erejű érveink.

Az utat, melyet bejár e műben egy hosszú túrához tudnánk hasonlítani, amelynek bár a vége is különleges látványt tár elénk, útközben is sok szépséget rejt. Szó esik a könyvben a sensus divinitatis-ról, az evolúcióról, a szkepticizmusról, a vallási pluralizmusról, az igazoltságról, a bűnről, a Szentlélek munkájáról, a racionalitásról, a bibliakritikáról, a posztmodernről, és még sok másról – mindezekről pedig egy ismerősnek ható, de mégis új (ismeret)elméleti rendszer szemszögén keresztül.

Alvin Plantinga: Warranted Christian Belief (Oxford University Press, 2000) című könyvéről Pop Titus teológus hallgató tart felvezetőt. (A könyv tavaly rövidített magyar fordításban is megjelent: Alvin Plantinga: Tudás és keresztyén meggyőződés, Casparus Kiadó, 2023)

A bemutató és beszélgetés időpontja 2024. május 22, szerda 19.00 óra. Helyszíne a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 205-ös tanterme.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

További információ: 2016 óta, a Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) és egyéb szervezetek támogatása segítségével folyamatosan bővül a Teológiai Intézet könyvtári állománya olyan kiváló szakkönyvekkel, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy hű képet kapjunk a keresztyén teológia mai főbb irányvonalairól, hangsúlyos kérdéseiről, problémáiról. Ezeket a könyveket szeretnénk életre kelteni, behozni a köztudatba úgy, hogy beszélünk róluk. Kötetlenül, egy csésze tea mellett. Az esemény nyitott bármely érdeklődő számára.

Támogató