Felvételi tételsor - Református alapképzés 2018

Bibliaismereti tételsor

  Ószövetségi tételek

 1. A teremtés története (1Móz. 1,1–2,4a)
 2. A bűneset és a kiűzetés (1Móz. 3. rész)
 3. Bábel tornya (1 Móz. 11,1–9)
 4. Sodoma és Gomorra pusztulása, Lót megmenekülése (1Móz. 19,1–29)
 5. Ábrahám próbatétele (1Móz. 22,1–19)
 6. Jákob csalása (1Móz. 27. rész)
 7. József Potifár házában és a börtönben (1Móz. 39,1–40,23)
 8. Izráel népének elnyomatása, Mózes születése (2Móz. 1,1–2,10)
 9. Mózes elhívása (2Móz. 3,1–4,17)
 10. Átkelés a Veres-tengeren, hálaadás (2Móz. 14,1–15,21)
 11. Az aranyborjú (2Móz. 32. rész)
 12. Jerikó kikémlelése; Ráháb és a követek; Ráháb hitvallása; Jerikó elfoglalása (Józs. 2. és 6. rész)
 13. Debóra és Bárák (Bír. 4. rész)
 14. Ruth története (Ruth 1–4. rész)
 15. Sámuel születése, elhívása (1Sám. 1. és 3. rész)
 16. Dávid legyőzi Góliátot (1Sám. 17. rész)
 17. Dávid bűne és büntetése (2Sám. 11–12. rész)
 18. Salamon bölcs ítélete (1Kir. 3,16–28)
 19. Illés a sareptai özvegynél (1Kir. 17,8–24)
 20. Illés legyőzi a Baál prófétáit (1Kir. 18,20–46)
 21. Nábót szőlője (1Kir. 21. rész)
 22. A súnemi asszony története (2Kir. 4,8–37)
 23. Naámán meggyógyítása (2Kir. 5. rész)
 24. Dániel három társa a tüzes kemencében (Dán. 3. rész)
 25. Belsazár lakomája (Dán. 5. rész)
 26. Dániel az oroszlánok vermében (Dán. 6. rész)

  Újszövetségi tételek

 1. Gábriel meglátogatja Zakariást és Máriát; Mária Erzsébetnél; Keresztelő János születése (Lk.1)
 2. A tizenkét éves Jézus a templomban (Lk. 2,41–52)
 3. Keresztelő János fellépése, prédikációja; Jézus megkeresztelkedése (Mt. 3. rész)
 4. Jézus megkísértése (Mt. 4,1–11)
 5. Jézus első jele: a kánai menyegző (Jn. 2,1–11)
 6. A gutaütött meggyógyítása (Mk. 2,1–12)
 7. A bűnös asszony megkeni Jézust (Lk. 7,36–50)
 8. Jairus leánya és a vérfolyásos asszony (Lk. 8,40–56)
 9. Keresztelő János halála (Mk. 6,14–29)
 10. Az ötezrek megvendégelése (Jn. 6,1–15)
 11. Jézus megdicsőülése (Mt. 17,1–13)
 12. Az irgalmas samaritánus példázata (Lk. 10,25–37)
 13. A tékozló fiú példázata (Lk. 15,11–32)
 14. A tálentumok példázata (Mt. 25,13–30)
 15. Lázár feltámasztása (Jn, 11, 1–45)
 16. Zákeus elhívása (Lk. 19,1–10)
 17. Jézus bevonul Jeruzsálembe (Lk. 19,28–40)
 18. A lábmosás története (Jn. 13,1–20)
 19. Jézus imája a kereszten; a megtérő gonosztevő (Lk. 23,32–43)
 20. Jézus és Tamás (Jn. 20,24–29)
 21. Az emmausi tanítványok (Lk. 24,13–35)
 22. Jézus megjelenése a Tibériás tengerénél; beszéde Péterrel (Jn. 21,1–19)
 23. Az első pünkösd; az ősgyülekezet megalakulása (ApCsel. 2. rész)
 24. A sánta meggyógyítása (ApCsel. 3,1–10)
 25. A szerecsen komornyik (etióp kincstárnok) megtérése (ApCsel. 8,26–40)
 26. Saul (Pál apostol) megtérése (ApCsel. 9,1–22)

Heidelbergi Káté

1., 2., 4., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 23., 26., 28., 29., 31., 32., 37., 45., 49., 52., 53., 54., 55., 56., 58., 65., 66., 69., 77., 81., 86., 92., 110., 112., 116., 117., 120., 121., 122., 123., 124., 125., 126., 127., 128., 129.

Református énekek

Ének címe Erd KhM MRÉ
Nem vagyunk mi magunkéi 4 10 157
Istennel járni, lakozni 9 376 428
Atya, Fiú, Szentlélek 17 30 156
Megáll az Istennek Igéje 18 32 354
Szűkölködünk nagy mértékben 19 31 162
Örök Isten, merre, merre vagy 47 101 453
Uram, a töredelmes szívet 77 18 297
Szomorúan sóhajt szívünk 78 20 441
Gondviselő jó Atyám vagy 80 200 391.b
Ím, nagy Isten, most előtted 81 201 302
Ne szállj perbe énvelem 84 194 307
Az Istennek szent angyala 94 82 191
Jövel, Szentlélek Úristen! 132 63 251
Egyedüli reményem 170 263 331
Erős várunk nékünk az Isten 178 236 254.b
Térj magadhoz, drága Sion! 179 237 407
Úr Isten az én imádságom 217 V 5
Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk 218 VIII 8
Az Úr énnékem őriző pásztorom 221 XXIII 23
Szívemet hozzád emelem 222 XXV 25
Perelj, Uram, perlőimmel 227 XXXV 35
Mint a szép híves patakra 230 XLII 42
Az erős Isten Uraknak Ura 233 L 50
A Sionnak hegyén, Úr Isten 235 LXV 65
Dicsérünk téged, Isten 237 LXXV 75
Örvendezzetek az erős Istennek 241 LXXXI 81
Ó, seregek nagy Istene 242 LXXXIV 84
Az Úrnak irgalmát 243 LXXXIX 89
Tebenned bíztunk eleitől fogva 244 XC 90
Adjatok hálát az Istennek 247 CV 105
Úrnak szolgái mindnyájan 248 CXXXIV 134
Áldjátok az Úr nevét 249 CXXXV 135
Dicsér téged teljes szívem 251 CXXXVIII 138
Aki értem megnyíltál 256 282 463
Az áldott orvos közeleg 287 257 446
Fel, barátim, drága Jézus 265 288 476
Feljebb emeljetek, feljebb 266 291 478
Kövesd a Jézust! 273 290 468
Ne csüggedj el, kicsiny sereg 279 294 460
Zengjen hálaének 288 286 350

Magyar nyelv és irodalom

A magyar írásbeli vizsga két pontot tartalmaz. Az első pont alatt egy olyan szövegértelmezési tétel áll, mint amelyet a magyar érettségire vonatkozó, a Tanügyminisztérium honlapján is közzétett tételmodel bemutat (a zip fájl ezen a linken letölthető). A második pont alatt pedig egy olyan tétel szerepel, amelyet a mellékelt tételsorból jelölünk ki.