Döntött a Romániai Felsőoktatás Minőségét Biztosító Ügynökség: megvan az akkreditáció!

A 2021. december 28-i ülésén a Romániai Felsőoktatás Minőségét Biztosító Ügynökség (ARACIS) "kiemelkedő" (grad de încredere ridicat) minősítéssel értékelte a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetet.


A 2021. december 28-i ülésén a Romániai Felsőoktatás Minőségét Biztosító Ügynökség (ARACIS) "kiemelkedő" (grad de încredere ridicat) minősítéssel értékelte a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetet.

Ezen az ülésen egyrészt a teljes intézmény akkreditációja, másrészt az alapképzés (protestáns lelkészképzés szak) értékelésének ügye volt napirenden. A külső értékelés megerősíti és elismeri az intézményben folyó munka minőségét és szavatolja az oktatási intézmény jogszerű működését egy újabb ötéves periódusra.

Az európai szabványok értelmében ötévenként sor kerül minden felsőoktatási intézmény, illetve ezen belül minden képzési program akkreditációjára. A Protestáns Teológiai Intézetet 2021. november 23-26. között vizsgálta meg egy héttagú külső bizottság. Az ARACIS bizottság látogatását megelőzte az intézmény önértékelési jelentésének összeállítása. Ennek nyomán az erre a célra kinevezett külső ellenőrző bizottság megvizsgálta a teljes intézmény működését, annak szervezeti egységeivel, adminisztratív folyamataival, oktatási, nevelési, kutatási, minőségbiztosítási tevékenységével, eljárásaival együtt. Emellett külön kiértékelésre került az alapképzés (licenciátus, lelkészképzési program) formája, szervezése, tartalma.

Az intézmény működésének minőségét a bizottság a legjobb minősítéssel értékelte.

A hivatalos tájékoztatás elérhető az alábbi linken:
https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2021/12/28.12.2021Hotarari-ale-...