Elkészült az újabb akkreditációs iratcsomó

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021-ben ismét mérlegre áll és részt vesz az ötévente esedékes külső intézményi értékelésen. Ennek keretében az intézmény működését és alapképzésének programját értékeli ki egy erre kijelölt hivatalos bizottság, a Romániai Felsőoktatás Minőségét Biztosító Ügynökség (ARACIS) megbízása alapján.


A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021-ben ismét mérlegre áll és részt vesz az ötévente esedékes külső intézményi értékelésen. Ennek keretében az intézmény működését és alapképzésének programját értékeli ki egy erre kijelölt hivatalos bizottság, a Romániai Felsőoktatás Minőségét Biztosító Ügynökség (ARACIS) megbízása alapján. A ciklikus minőségi ellenőrzés alkalmával az egész intézmény ötéves működését értékelik ki különböző szempontok alapján (intézményfejlesztés és menedzsment, gazdasági folyamatok, oktatási és nevelési folyamatok, kutatási folyamatok, minőségbiztosítás).

Ebből a célból a KPTI elkészített egy intézményi önértékelési jelentést (Raport de autoevaluare instituțională), illetve egy Képzési programot értékelő belső jelentést (Raport de autoevaluare a programului de licență). A KPTI hallgatói testülete szintén összeállított egy rövid jelentést, amely az intézményben zajló folyamatokat a diákság szempontjából értékeli ki.

A 2021. július 1-én leadásra került két önértékelési jelentés nyilvános dokumentum, és elérhető ezen a linken. A jelentéshez tartozó 100 db melléklet (és több mint 200 db. részletes elemzéseket, bizonylatokat, kiegészítéseket, indoklásokat, stb. tartalmazó fájl adatai csak az arra jogosult személyek számára hozzáférhetők).

A leadott jelentés nyomán kerül sor a minőségértékelő bizottság hivatalos látogatására, várhatóan 2021. őszi időszakában.