ITP a depus rapoartele de autoevaluare instituțională și de program de studii în vederea reevaluării

În 2021 Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca va participa din nou la evaluarea instituțională externă (demarată din cinci în cinci ani ani). În cadrul acestei reevaluări o comisie oficială desemnată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) va realiza o apreciere externă detaliată a instituției și a programului de studii de licență.


În 2021 Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca va fi supusă din nou evaluării instituționale externe (demarată din cinci în cinci ani ani). În cadrul acestei reevaluări o comisie oficială desemnată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) va realiza o apreciere externă detaliată a instituției și a programului de studii de licență. În cadrul acestui proces va fi evaluată perioada 2016-2020 din punctul de vedere al managementului instituțional, a proceselor economico-fianciare, a proceselor de predare și învățare, a aspectelor referitoare la cercetare, precum și a asigurării calității în instituție.

În acest scop, ITP a pregătit un Raport de autoevaluare instituțională și un Raport de autoevaluare a programului de licență. Corpul studențesc a realizat, de asemenea, un scurt raport de evaluare a proceselor din cadrul instituției din perspectiva studenților.

Cele două rapoarte de autoevaluare, depuse la 1 iulie 2021 la ARACIS, sunt documente publice și sunt accesibile la acest link. Cele 100 de anexe aferente raporturilor de autoevaluare (și cele peste 200 de fișiere cu analize detaliate, documente justificative, addenda, etc.) sunt disponibile doar pentru persoanele autorizate.

Urmează o vizită oficială a Comisiei de evaluare a calității, prevăzută pentru a doua jumătate a anului 2021.