ARACIS a avizat acordarea calificativului ”încredere” pentru ITP

În ședința consiliului ARACIS din data de 25.02.2016 s-a finalizat evaluarea externă a calității academice pentru ITP, în urma căreia s-a propus acreditarea Institutului cu ”încredere”.


Noul calificativ înseamnă totodată un pas înainte în istoria recentă a Institutului, și îi conferă dreptul de a-și desfășura activitatea didactică și de cercetare cu recunoașterea Ministerului Educației și Cercetării din România pentru următorii cinci ani.