ARACIS

On January 30, 2020, ARACIS, the Romanian national agency responsible for the accreditation of HE institutions, evaluated and certified the applied Protestant pastoral theology master's program organised by the Protestant Theological Institute.

În data de 30 ianuarie 2020, consiliul ARACIS a avizat favorabil programul de masterat teologie protestantă pastorală aplicată organizat de către Institutul Teologic Protestant.

A Romániai Felsőoktatás Minőségét Ellenőrző Bizottság (ARACIS) 2020. január 30-án tartott ülésén újraakkreditálta a Teológiai Intézet magiszteri képzését.

    1. Constituire

  1. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ITP se organizează și funcționează în concordanță cu prevederile legislației în vigoare, a Cartei ITP și a hotărârilor Senatului ITP.
  2. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ITP se află în subordinea profesională a Senatului și în subordinea administrativă a Rectoratului.
Subscribe to ARACIS