Beszámoló az ifjúság programjairól és megvalósításairól -- 2022-2023

2022. szeptemberében egy régóta várt eseménnyel, a Kárpát-medencei Protestáns Teológus Találkozóval indult a tanév. Jó volt kezet szorítani azokkal, akik hozzánk hasonlóan arra készülnek, hogy lelkipásztorként szolgálják Istent.


2022. szeptemberében egy régóta várt eseménnyel, a Kárpát-medencei Protestáns Teológus Találkozóval indult a tanév. Jó volt kezet szorítani azokkal, akik hozzánk hasonlóan arra készülnek, hogy lelkipásztorként szolgálják Istent. A hétvége idején gyarapodhattunk tudásban és hitben, közösségben és testvériségben egyaránt az előadások és közösségi programok által, mindez pedig a közös úrvacsorázásban lett teljessé.

Együtt örvendeztünk, hogy a tanév során a sportpálya új hálóval lett felszerelve. Így zavartalanul folyhattak a futball bajnokság mérkőzései. A futball mellett pin-pong, illetve sakkbajnokságon is összemérhették erejüket a különféle sportágazatok iránt érdeklődők.

A Szakkör alkalmain hónapról-hónapra hallgathattuk diáktársaink bemutatóit, beszélgethettünk és vitázhattunk azokról. A szakkör keretin belül került sor adventben egy felekezet-közi beszélgetésre az ünnepre készülésről, református, evangélikus és unitárius diákok részvételével, valamint egy esszépályázatra is. Az év a Szakkör előadóinak méltatásával, a pályázat díjazottjainak kihirdetésével és Ambrus Attila egyházkerületi főgondnok előadásával zárult. Asztali beszélgetések címmel indult egy beszélgetéssorozat, ahol a diákok teológiai témákkal kapcsolatban oszthatták meg egymással nézeteiket.

A diákság életében fontos tevékenység a hajléktalan és hallássérült misszió. Mindkét esetben új terepen próbálhatták ki magukat teológia hallgatók, igehirdetés, foglalkozások és ebédosztás keretein belül. Az első évfolyam tagjai hűségesen szállítottak ebédet néhány idős embernek, eleget téve missziós szolgálatuknak. Az első évfolyam tagjai továbbá példaértékű módon vették ki a közösségért végzett szolgálatból a részüket egyes közmunkák alkalmával is.

Az imaközösség alkalmai hétről-hétre alkalmat teremtettek az elcsendesedésre, az adventi időszakban egy közös, ifjúsági zenével, énekléssel, imádsággal töltött alkalmon is gyakorolhattuk a közösséget és dicsérhettük Istent. Ezen kívül a reformátori hét keretein belül a már hagyományossá vált beszélgetésre is sor került dr. Visky Sándor Béla professzor úrral és kedves feleségével. Ugyancsak megrendezésre került az adventi koszorú készítés, valamint imasétára is mehettek az érdeklődők. Nagy népszerűségnek örvendett a második alkalommal megszervezett adventi vásár is. Az idei évben is diákság szinten csatlakoztunk a Kárpát-medencei imaéjjelhez.

A nőszövetség az idei évben is megörvendeztetett minket, diákokat és a legátusokat fogadó gyülekezet lelkipásztorait egyaránt, az általuk elkészített karácsonyi ajándékokkal. Ezen kívül vacsoracsatát szerveztek, illetve a diákság és a nőszövetség közösen egy új missziót is indított. Az árvamisszióban a zsoboki gyermekeknek szereztünk örömet a karácsonyi cipősdoboz akcióval.

Március 8-án a fiúk egy kisebb műsorral és szeretetvendégséggel lepték meg a szebbik nem képviselőit.

Az önképzőkör ünnepről-ünnepre megörvendeztetett bennünket színvonalas előadásaival. Március 15-én a diákság a kolozsvári magyarsággal együtt vett részt a nemzeti ünnepen szervezett felvonuláson. Ugyanakkor sor került egy irodalmi estre is, ahol verseket, szövegrészleteket dolgoztak fel diákok, ezáltal is közelebb hozva az irodalmat a teológusokhoz.

Március 24-26. között a diákpresbitérium képviselte intézetünket a Budapesten megszervezett Kárpát-medencei Protestáns Teológus Találkozón.

A hagyományossá vált szüreti bálra, Mikulásjárásra és a torockói kirándulásra is sor került.

A húsvéti és karácsonyi ünnepélyt szeretetvendégséggel és közös vacsorával zártuk.

A fórumbeszélgetések alkalmával közelebb kerülhettünk egymáshoz, tanárainkhoz és egyházi vezetőinkhez egyaránt. A házasság hete alkalmával ékes példájukkal dr. Adorjáni Zoltán és kedves felesége, Adorjáni Mária meséltek a házasságról és válaszoltak a diákok kérdéseire.

Rendkívüli szemináriumra is sor került, ahol a préces írás rejtelmeibe vezetett be mélyebben dr. Kiss Jenő professzor úr.

Az idei évben is megszervezésre került a nyitott ajtók éjszakája, ahol tanárok és diákok együtt beszélgethettek hitről, egyházról, személyes és közösségi kérdésekről egyaránt.

A második félév végén közös sütögetésen számtalan jó beszélgetés indult, amikoris együtt ünnepeltek a végzős hallgatókkal szakdolgozatuk sikeres leadását.

A diákság napjának 30. évfordulója alkalmából került sor a Quo-Vadis Gála megszervezésére, mely egy kiállításnak és egy bemutatónak adott helyett az elmúlt évek lapszámairól. Az alkalom keretein belül kapott helyet Laczkó Vass Róbert színművész és Székely Norbert zongorista Petőfi live c. előadása.

Vasárnapi beszélgetések címmel új sorozat indult, melynek célja a vasárnapi istentiszteletekre való ráhangolódás, hitkérdésekről való beszélgetés. A beszélgetésen diákok, dr. Kiss Jenő dékán úr vezetésével oszthatják meg tapasztalataikat. A tanév végén megszervezett beszélgetés, melyben a változásról, elköszönésről, beteljesült és be nem teljesült álmokról beszélgettünk könnyet csalt a résztvevők szemében. Ez is megmutatta egyrészt azt, hogy az ilyen jellegű beszélgetésekre szükség van, ugyanakkor azt is, hogy a teológus közösség szeret együtt lenni, és az egyik ember mély nyomot hagy a másik életében.

A diákság nagy örömére a tanév végére a diákvezetőség közbenjárásával és fenntartó egyházaink támogatásával megújult a diákmosoda.

Régóta vártunk rá, a tanév végére befejeződtek diákklub felújítási munkálatai is, ami lehetőséget teremt a tanév során vásárolt televízió képernyőjén történő meccs és filmnézésekre is. A tanév utolsó napján szervezett felavató ünnepségen köszöntünk el egymástól.

A tanév során igyekeztünk felebarátaink terhének hordozásában segíteni, így több alkalommal is perselyes adakozással igyekeztünk segíteni a nehéz helyzetben levő embertársainkon.

Az intézet népszerűsítésében a nyílt nap szervezésében való segítségnyújtás és az Intézet közösségi oldalainak adminisztrálása által a diákság is részt vett.

A tanévet a Köszi gálával zártuk, melyen a diákság részéről is elköszönünk a hatodévet végzett hallgatóktól. Hálásak vagyunk azért, hogy Isten formálta és vezette őket, és sokszor éppen általuk formált és vezetett minket, diákokat is.

Az egyes szolgálatok felelőseinek lelkiismeretes munkáját köszönjük, a programok megszervezésében nyújtott segítségért hálásak vagyunk támogatóinknak, közösségünk gyarapodását pedig Istennek köszönjük meg.

Telegdi István, ifj. elnök
Birizdo Szabolcs Mihály, ifj. alelnök
Jónás Norbert Ferenc, ifj. alelnök