Azok a boldog, szép napok. Beszélgetés tanárainkkal

Az esemény mottója akár a "Bezzeg a mi időnkben..." is lehetett volna. Gyakran halljuk ezt a sóhajt, felkiáltást, de általában csak halvány sejtelmünk van arról, hogy ez mit takar.


Ha Jézus földi életének történetére, az evangélium eseményeire gondolunk, tudjuk, hogy azt a Bibliában négy szerzőtől olvashatjuk. Az evangélisták mind tanúi és részesei voltak ugyanazoknak történéseknek, mégis négyféleképpen élték meg és írták le azokat, mindenki a saját szemszögéből. 2015. november 11-én este az egybegyűlt teológus ifjúság négy különböző nézőpontból tekinthetett be a teológia múltbéli életébe.

Az esemény mottója akár a "Bezzeg a mi időnkben..." is lehetett volna. Gyakran halljuk ezt a sóhajt, felkiáltást, de általában csak halvány sejtelmünk van arról, hogy ez mit takar. Most azonban kiderítettük, mit jelent ez Balogh Csabának és Kolumbán Vilmos-Józsefnek, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet professzorainak, akik a teológián évfolyamtársak voltak, illetve volt tanáraiknak, Adorjáni Zoltán és Buzogány Dezső professzor uraknak. A rendezvényen volt képvetítés, "sztorizgatás", nosztalgia, poénáradat meg fergeteges jókedv. Szem- és fültanúi voltunk a régi szép idők felidézésének, közösen kiderítettük, hogy milyenek is voltak azok a boldog, szép napok, és miért kerül mindig a "bezzeg" a "mi időnkben" elé.

Köszönet a szervezőknek és mindenkinek, aki bármit is előmozdított az esemény lebonyolításában.

Antal Enikő, teológiai hallgató