Felvételi teológiai alapképzésre a 2015-2016. akadémiai évre

Az Intézet felvételi vizsgát hirdet a 2015–2016. tanulmányi évre református, evangélikus és unitárius teológiai alapképzésre. A felvételi időpontja: 2015. július 13-17.


Református hallgatók számára

Felvételire jelentkezhetnek a Protestáns Teológiai Intézetet fenntartó református egyház megkeresztelt és konfirmált tagjai, akik érettségi oklevéllel, orvosi bizonyítvánnyal, a lakhelyük szerint illetékes egyházközség presbitériumának ajánlásával rendelkeznek, és részt vettek a Teológiai Intézett által rendezett előfelvételin. Az előfelvételi időpontja: 2015. július 13–14 (hétfő-kedd). A Protestáns Teológiai Intézet bentlakást és étkezési lehetőséget biztosít a felvételiző jelöltek számára. Ezeknek díját a beiratkozáskor közöljük. A felvételi vizsga időpontja: 2015. július 15–17 (szerda - péntek). Beiratkozás a felvételi vizsgára: 2015. július 14, kedd, 12 és 15 óra között. A felvételi vizsga július 15-én, szerdán reggel kezdődik.

A felvételi vizsgára való jelentkezés előfeltétele az egyházközség presbitériumától igényelt ajánlás. Az ajánlóleveleket hivatali úton kell megküldeni az illetékes egyházkerület Püspöki Hivatalának, megerősítés és továbbterjesztés végett. Felterjesztésük határideje: legkésőbb 2015. július 1.

Evangélikus hallgatók számára

A felvételi vizsga időpontja: 2015. július 15 (szerda). Beiratkozás: 2015. július 14 (kedd, 8-15 óra között). A felvételi programja: 2015. július 15. délelőtt 9 órától alkalmassági beszélgetés.

Unitárius hallgatók számára

A felvételi vizsga időpontja: 2015. július 15 (szerda). Beiratkozás: 2015. július 14, kedd, 8-15 óra között. A felvételi programja: 2015. július 15. délelőtt 9 órától alkalmassági beszélgetés, délután 16 órától írásbeli.

A felvételi vizsgával kapcsolatos további tájékoztató megtalálható az alábbi oldalakon:

További információkért forduljon a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet titkárságához.

Tel: 0264-591-368, 0264-592-841