tanmenet

La cea de-a patra întâlnire de la Ilieni, care a avut loc în 15-16 iulie 2021, reprezentanții bisericilor reformate și cadrele didactice ale ITP au evaluat prezentul și viitorul educației pastorale.

On 15-16 July 2021, at their fourth meeting in Illyefalva, representatives of the Transylvanian Reformed churches and the teachers of the PTI evaluated the present and future of education for ministry.

2021. július 15-16-án tartott negyedik illyefalvi találkozón az erdélyi református egyházak képviselői és teológiai tanárai a lelkészképzés jelenét és jövőjét értékelték.

  1. Constituire

 1. Comisia pe programele de studii (licență și masterat) a ITP (în continuare: CPS) se organizează și funcționează în concordanță cu prevederile legislației în vigoare, a Cartei și a hotărârilor Senatului ITP.
 2. CPS se află în subordinea profesională a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității ITP și în subordinea administrativă a Rectoratului.

  1. Dispoziţii generale

 1. Prezentul Regulament este elaborat în baza următoarelor acte normative referitoare la activităţile din învăţământul universitar:
  1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011;
  2. Legea învăţământului nr. 84/1995 (republicată în temeiul art. II din Legea nr. 151/1999 privind a aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 privind modificarea şi completarea Legii învăţământului);
  3. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
Subscribe to tanmenet