doktorképzés

În Institutul Teologic Protestant școală doctorală a funcționat până în 2010. Datorită tranziției treptate către sistemul Bologna, școala doctorală este în curs de reorganizare. Recunoașterea diplomelor de doctorat a căzut în sarcina Secretariatului de Stat pentru Culte din 1990 până în 1998, a Ministerului Educației Naționale (CNATDCU) din 1998 până în 2001 și a Ministerului Educației și Cercetării (CNATDCU) din 2002 până în 2010.

În perioada 1990-2010, următoarele persoane au obținut titlul de doctor prin intermediul școlii doctorale din ITP:

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet református tanárai 2020. július 21-22-én szakmai megbeszélésen vettek részt Illyefalván az Erdélyi Református Egyházkerület képviselőivel.

The conference, which takes place on the eve of the István Juhász Symposium, will include lectures in various fields of theology and spread informations regarding PhD activities.

Această reuniune, care se va desfășura în ajunul Simpozionului Juhász István, va include prelegeri și dezbateri din diferitele domenii ale teologiei, precum și informații utile doctoranzilor.

A Juhász István Szimpózium előkonferenciájaként megszervezett rendezvényen teológiai témájú előadások és teológiai kutatással kapcsolatos közérdekű információk lesznek napirenden.

Subscribe to doktorképzés