Identitásképzés, reprezentációs igény és szellemi otthonkeresés az unitárius egyházban a megalakulástól a huszadik század végéig

Az unitárius egyháztörténet szakaszainak, az egyháztörténeti folyamatok mélyebb összefüggéseinek feltárásában és megértésében fontos szerepet játszik a kultuszkutatás eszköztára (elsősorban Dávid Ferenc, de ugyanakkor az unitárius egyháztörténet nagyjai vonatkozásában is), de ugyanígy segítséget nyújt az unitárius hittantörténet és a kegyességi- és prédikációirodalom kutatása, illetve az eszmék korabeli terjesztésében elengedhetetlenül fontos unitárius nyomdák és termékeik történetének feltárása is.
A szerteágazó, összetett téma természetéből fakadóan a levéltári kutatásnak, terepmunkának, az utóbbi évek templomfelújításait megelőző művészettörténeti kutatások eredményeinek, unitárius vonatkozású múzeumi kiállításainak egyaránt jelentős része van a többéves kifutású kutatás megvalósításában. Bár a nagy elődök igen sok levéltári anyagot gyűjtöttek fel és össze az unitárius egyház levéltáraiban Kolozsváron és Budapesten, még számos anyag van a gyülekezeti irattárakban, amelyek hozzájárulnak az unitárius egyháztörténet különböző kérdéseinek pontosításához, tisztázásához. A kutatás három fő vonulatában, az unitárius identitásképz(őd)és történetében, az unitárius reprezentációs igény történeti megmutatkozásában, fennmaradt írott hagyaték irodalom – teológia és egyháztörténeti vonatkozásaiban is lényeges szerepe van.

Kutatási eredmények (Könyvek)

Kutatási eredmények (Tanulmányok)

2022

2021

Kutatási eredmények (Előadások)

2024

2023

2021