Unitárius egyháztörténet III

Az unitárius egyház első világháború utáni történetével, a népi demokrácia és a kommunista hatalom egyházellenes intézkedéseivel ismerkednek meg a hallgatók. Bemutatjuk a meghurcoltak és elítéltek életpályáját, de megismerkedünk a "demokrata szellemű kollaboránsokkal" is.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A totalitárius társadalmi struktúrák egyház- és intézményellenes satratégiáit megismerve a hallgatók bepillantást nyernek az unitárius intézményszervezés rejtelmeibe.

Általános kompetenciák

A hallgató képes arra, hogy elemezze a diktatúrák azon tényezőit, amelyek meggátolják a vallási közösségek társadalomban betöltött funkcióját. A hallgató képes hatékony együttműködésre különböző szerepkörökben, tiszteletben tartva mások hitelveit.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 103
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 50
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 20
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 5
Szorgalmi idő összesen 75

Vizsgáztatás

A vizsga feltétele az oralátogatás és a szakirodalom ismerete.

Bibliográfia

Tanulmánykötet

Tanulmány folyóiratban

Könyv