Vallástörténet II

A tárgy célja bevezetni a hallgatókat a világvallások rejtelmeibe, megismertetni kialakulásuk, fejlődésük történetét. Az előadások során bemutatjuk a különböző vallásalapítók, jelentékeny személyiségek életútját és a különféle iskolák tanításait. Foglalkozunk a világkép a megváltás különféle útjaival, majd a vallások etikai értékeit és normáit vesszük vizsgálat alá, végül, de nem utolsó sorban a rituálé – ünnepek, szokások, áldozat, ima, meditáció – kérdéskörével ismerkedünk meg.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A tárgy célja nem több mint bevezetés a világvallások történetébe és mai állapotuknak világába, hogy az eljövendő lelkészek képesek legyenek eligazodni a világvallások területein.

Általános kompetenciák

A vallási jelenségek vizsgálata, a hitek, hiedelmek elemzése egy-egy kultúra megértésének kulcsa lehet.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 1 1 0
28 óra/szemeszter 14 14 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 103
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 30
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 15
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 25
Személyre szabott konzultáció 5
Szorgalmi idő összesen 75

Vizsgáztatás

A vizsga előfeltétele az óralátogatás és a vitaindítók megtartása a szemináriumokon. A szemináriumi tevékenység a vizsgajegy 40%.

Bibliográfia

Könyv