Latin nyelv I

A kurzus célja a teológiai és egyházi latin nyelvhasználat megismerése és elsajátítása. A nyelvtani ismeretek mellett a kurzus történeti, művészettörténeti és teológiai szövegek segítségével szemlélteti a latin kifejezésmódot és gondolkodási formát.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató ismeri a latin nyelvtan szabályait és ezek segítségével képes történeti és teológiai vonatkozású latin szövegeket magyar nyelvre fordítani. A hallgató szakszerűen értelmezi és használja az egyházi terminológia latin kifejezéseit.

Általános kompetenciák

A latin nyelv rendszerének ismerete által a hallgató képes más nyelvek nyelvi rendszerének, összefüggéseinek az értelmezésére. Latin nyelvi ismeretek elsajátítása révén szakszerűen végezhet ókori és középkori történelmi jellegű szövegekkel kapcsolatos kutató munkát.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 58
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 20
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 30

Vizsgáztatás

A vizsgára jelentkezés feltétele a nyelvgyakorlatokon való részvétel.

Bibliográfia

Könyv