Egyetemes egyháztörténet III

A virágzó középkor egyháztörténete a megerősödött és intézményesült egyház történetének a kora. A tárgy megismerteti ennek a korszaknak a fontosabb eseményeit: az egyház megújítására tett törekvéseket, a függetelenség kivívását, a korszak meghatározó teológiai irányzatát, valamint a nyugati egyház nagy válságait is. A tárgy célja rámutatni az egyházi élet megújításának szükségességére, a középkori szerzetesrendek kialakulásának fontosságára, valamint a reformzsinatok szükségességére.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A virágzó középkor egyházának fontos eseményei és belső irányzata révén a hallgató megérti az egyház gondolkodásának lényeges elemit. Az egyházi függetlenség kivívása, valamint a pápák hatalma rávilágít arra a veszélyekre, amelyek az egyházat eltávolították ősegyházi eszményektől.

Általános kompetenciák

A hallgató képes eligazodni és helyesen értelmezni a kor általános ismertetőjeleit. Megismeri az események hátterében álló okokat és megérti a változás szükségességét.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 1 1 0
28 óra/szemeszter 14 14 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 103
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 60
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 5
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 75

Vizsgáztatás

Írásbeli és szóbeli.

Bibliográfia

Könyv