Előadások

2024

Kovács Sándor · Várfalva · 2024-03-23

2023

Kovács Sándor · Kolozsvár · 2023-11-11
Koppándi Botond Péter · Csehétfalva · 2023-06-12
Kiss Jenő · Kolozsvár · 2023-05-12
Kovács Sándor · Kolozsvár · 2023-05-03
Kovács Sándor · Kolozsvár · 2023-03-31
Koppándi Botond Péter · Barót · 2023-02-18
Papp György · Budapest · 2023-02-07

A Zsoltárok könyvének szövege Péchi Simon Psalteriumában több ponton is eltér a XVII. században használatban lévő zsoltárszövegek szinte standardnak tekinthető megoldásaitól. Ahogyan Szilády Áron az 1913-as szövegkiadás előszavában jellemzi Péchi tudós habitusát, aki mélyreható nyelvtudását és széleskörű héber irodalmi ismeretét kamatoztatva olyan zsoltárfordítást készített, amelyből „mindenki meggyőződhetik, hogy írónak sem kisebb azoknál (ti. más zsoltárfordítóknál, mint pl.

2022

Kolumbán Vilmos József · Kolozsvár · 2022-11-15

Előadás az OLTT keretében szervezett teológiai továbbképzésen.

Kiss Jenő · Debrecen · 2022-11-04
Koppándi Botond Péter · Kolozsvár · 2022-09-23
Kiss Jenő · Debrecen · 2022-09-09
Visky Sándor Béla · Debrecen · 2022-08-24

Az egyház rendeltetése, hogy benne kiábrázolódjék a világ teremtésének célja: Istennel és a teremtménytársakkal való harmonikus közösség. A közösségen belüli perikhorétikus kölcsönösségben ismerhető fel egyedül Isten szentháromságos léte. Az egyház az igazi politika inkarnációja a világban.

Koppándi Botond Péter · Budapest · 2022-08-12
Koppándi Botond Péter · Csehétfalva · 2022-06-14
Kovács Sándor · Csehétfalva · 2022-06-13
Kállay Dezső · Várkudu · 2022-05-23

Az Újszövetség szövegállományát figyelembe véve általában igen keveset mondhatunk az ember megigazításáról, jóllehet reformátori örökségünknek megfelelően ebben foglalható össze megváltásunk titka. Egyházi gyakorlatunkban ezt a kérdést leginkább a reformációra emlékezve feszegetjük. Akkor is azt tapasztaljunk, hogy viszonylag kevés, és a fogalmi zártsága miatt alig oldható textus áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy kilépve a nehézkes dogmatikai nyelvezetből a prédikáció vagy a gyülekezetnek szánt rövidebb előadás szintjén bontsuk ki azt, ami a megigazulásról világossá tehető.

Kiss Jenő · Pápa · 2022-04-20
Koppándi Botond Péter · Kövend · 2022-04-02
Visky Sándor Béla · · 2022-03-25

A Radikális Ortodoxia kortárs teológiai irányzat az angolszász akadémiákon. Legmeghatározóbb alakjának, John Milbanknak egyik programadó írását vizsgálom, melyet ’Posztmodern kritikai augusztinianizmus’ címmel tett közzé. Az írás alcíme: rövid summa negyvenkét válaszban fel nem tett kérdésekre. Az áttekinthetőség kedvéért a szerteágazó három és fél tucatnyi választ négy nagyobb tematikus egységbe tömörítem, a következő beosztással. Az első egységben a teológia új helyzetéről szóló gondolatokat mutatom be (a posztmodern, szubjektum, narratíva, nihilizmus fogalmak mentén).

Oldalak