Az Ószövetség héber szövegének története. Héber kéziratok és kódexek. A Masszoréta Szöveg