Az unitárius hittan irodalma és jellemző vonásai

Az unitárius hittan irodalmának történeti áttekintése a külső és belső körülményekre tekint; jellemző vonásai közül megemlítjük: örökség, realista, időszerű, nyitott, egyéni és közösségi, szabadság.