Az unitárius hittan meghatározása, célja, módszerei

A hittan az unitárius keresztény hitelvek kifejtésének, rendszerezésének tudománya, módszerei közül kiemeljük az induktív, deduktív és a korrelációs módszereket.