Isten atyasága

Isten atyasága, mint a jézusi tanítás sarkalatos tétele; atyaságából következtethető teológiai tételek: Isten egysége, egyetemessége, az ember testvérisége, gondviselése, jósága, igazságossága, irgalmassága, szeretete.

Olvasmány: