A bűn fogalma és eredete

A bűn meghatározása vallási, erkölcsi, lélektani, szociológiai szempontok alapján. A bűn, mint Istentől való elidegenedés. A peccatum originalis és az unitárius válasz.