Originea și noțiunea păcatului

Definirea păcatului prin prisma religiei, a moralei, a psihologiei, a sociologiei. Păcatul, ca o înstrăinare de la Dumnezeu. Peccatum originalis și răspunsul unitarian.

Bibliografie: