Ecleziologia și dialogul interreligios

Provenienţa bisericii; comentarea bisericii vizibilă şi invizibilă; caracteristicele de bază a bisericii unitariene. Importanța dialogului interreligios în epoca contemporană.