Ekléziológia és vallásközi dialógus

Az egyház eredetének kérdése, a látható és a láthatatlan egyház értelmezése, az unitárius egyház jellemző vonásai. A vallásközi dialógus jelentősége napjainkban.