Inkarnáció, Krisztus isteni és emberi természete, ariánus vita, alexandriai és antiókhiai iskola, communicatio idiomatum,: A. von Harnack a patrisztikus krisztológiáról.

Olvasmány: