Krisztus megdicsőülése: feltámadása és mennybemenetele. Krisztus hármas tiszte.

Krisztus megdicsőülése: feltámadása és mennybemenetele. A feltámadás, mint: nem-esemény (felvilágosodás), mítosz (David Friedrich Strauss), egzisztenciális tapasztalat (Bultmann), kritikai vizsgálódás fölött álló történeti esemény (K. Barth), kritikai vizsgálódás előtt nyitott esemény (W. Pannenberg). Krisztus hármas tiszte.

Olvasmány: