Falképek károsodásai és állagmegóvása

B. Nagy Margit: Reneszánsz és barokk Erdélyben. Művészettörténeti tanulmányok. Bukarest, 1970.114-118.
Jékely Zsombor–Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben. Budapest, 2008. 80-95.,140-153.,162-163.
Mihály Ferenc–Lángi József: Erdélyi falképek és festett faberendezések 1-3. Budapest 2000–2006.
Káldi Gyula–Várallyay Réka: Útmutató épített és tárgyi örökségünk megóvásához. Budapest, 2004.