Levéltárak, textíliák károsodásai és állagmegóvása

Horváth Iringó: A Küküllői Református Egyházmegye régi textíliáiról I-IV. In: Buzogány Dezső – Kovács Mária-Márta – Ősz Sándor Előd – Tóth Levente: A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere I-IV. Kolozsvár, 2008-2012.
Káldi Gyula–Várallyay Réka: Útmutató épített és tárgyi örökségünk megóvásához. Budapest, 2004.