Ón- és ötvöstárgyak károsodásai és állagmegóvása

Régiségek könyve. Szerk. Voit Pál. Budapest, 1983. 9–63, 178–244, 259–328.
Káldi Gyula–Várallyay Réka: Útmutató épített és tárgyi örökségünk megóvásához. Budapest, 2004.
Kovács Mária–Márta: A Küküllői Református Egyházmegye ötvösművészeti és ónművességi emlékei I-IV. In: Buzogány Dezső – Kovács Mária-Márta – Ősz Sándor Előd – Tóth Levente: A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere I-IV. Kolozsvár, 2008-2012.