Hit és cselekedet. Unitárius keresztény társadalometikai tanulmányok

Rezi Elek: Hit és cselekedet. Unitárius keresztény társadalometikai tanulmányok. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 2013. 277 old. ISBN 9789738879997

A keresztény teológiában a társadalometikai kérdések iránti érdeklődések a 20. század utolsó évtizedeiben és a 21. század első évtizedében megélénkültek. Ez azzal magyarázható, hogy a társadalomban élő keresztény egyházak nem maradhattak némák a változó társadalmi élettérben jelentkező társadalmi problémákkal szemben. A kötet keresztény társadalometikai tanulmányokat tartalmaz unitárius megközelítésben. A tanulmányok témái: az unitárius keresztény társadalometika fogalomköre és alapelvei, a Magyar Unitárius Egyház társadalmi szolgálatának mozgásterei, a családi élet a változó társadalmi élettérben, a családi élet a „modern szenvedélyek” szorításában, a 21, századi külső migráció időszerű társadalometikai és ekléziológiai vetületei, az erőszak és az erőszaktól való szabadulás; a munkanélküliség és a társadalmi egyenlőtlenség elmélyülésének problémái, az ökológiai válsággal kapcsolatos felelősség, egyház és politika viszonya, a külföldi hittestvéreink társadalmi szolgálata. A kötet a tanulmányok sorában azoknak az unitárius lelkészeknek példamutató társadalomszolgálatát, akik a 20. század első felében tevékenykedtek, mert ezáltal ösztönözni akarja a kortársakat arra, hogy így is lehet, sőt így kell szolgálni az egyéni és a közösségi életet. A tanulmányok kibontása interdiszciplináris és kontextuális megközelítésben segít a témák célszerűbb megragadásában, és az adott válaszok továbbgondolásában. A könyvet névmutató, valamint magyar és angol nyelvű tartalomjegyzék zárja.