Etică creștină și societatea modernă

Acest proiect are ca scop prezentarea și evaluarea problemelor socio-etice contemporane în contextul eticii și dogmaticii creștine. Cercetarea este motivată de faptul că etica și teologia creștina nu poate să rămână indiferentă față de problemele socio-etice contemporane.

Temele cele mai importante abordate în cadrul acestui program de cercetare sunt:

  • valoarea vieții familiale, funcțiile familiei;
  • agresiunea în familie și combaterea agresiunii;
  • criza ecologică – răspunsuri creștine;
  • problema globalizării și consecințele acestuia în viața individuală și colectivă;
  • criza economică și defectele morale;
  • problemele bioeticii - răspunsuri creştine;
  • migraţia contemporană şi consecințele socio-globale;

Acest proiect a fost suportat în mai multe rânduri de granturi de cercetare Domus Senior, oferite de Academia Maghiară de Științe (în anii 2011, 2012, 2015, 2016). Rezultatele cercetărilor au fost prezentate la mai multe conferințe și simpozioane și publicate în volumul Rezi Elek: Hit és cselekedet Keresztény társadalometikai tanulmányok (Credință și făptuire. Studii de socio-etică creștină), Cluj-Napoca: Institutul Teologic Protestant, 2013).

În acest proiect de cercetare participă studenți, preoți și doctoranzi. Studenții au abordat temele cercetărilor mai ales în cadrul tezelor de licență și de masterat.

Rezultatele proiectului (Cărți)

Rezultatele cercetării (Prelegeri)