A solus–sola posztmodern hangszerelésben. Bevezetés a Radikális Ortodoxia világába

Visky Sándor Béla: A solus–sola posztmodern hangszerelésben. Bevezetés a Radikális Ortodoxia világába. In: Balogh Csaba (szerk.): Az Írás bűvöletében. Tanulmányok Adorjáni Zoltán 65. születésnapjára. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021. 703-721

A Radikális Ortodoxia kortárs keresztény teológiai és filozófiai irányzat. Általánosan elfogadott vélekedés szerint ez az alig három évtizede, Cambridge-i akadémiai körből indult szemléletmód a legmarkánsabb az utóbbi idők teológiai eseményeinek sorában. John Milbank 1990-ben megjelent Theology and Social Theory című nagyhatású munkája adta meg az alaphangot, ezt követte a Catherine Pickstock és Graham Ward szerzőtársakkal együtt kiadott tanulmánykötet, mely a mozgalom névadó munkája is egyben (Radical Orthodoxy: A New Theology, 1999). Az elmúlt két évtizedben több tucat referenciaértékű munka jelent meg különböző szerzők tollából. Szemléleti közös nevezőjük, hogy erőteljes párbeszédet folytatnak a posztmodern filozófia meghatározó képviselőivel, maguk is elhatárolódva a modernitás paradigmájától. A mozgalom eredeti neve így sűríti annak irányát: "Posztmodern kritikai augusztianizmus".

Lásd: https://repo.proteo.hu/publication/5859