A budapesti könyvtárakban őrzött Kálvin-kötetek

Ősz Sándor Előd: A budapesti könyvtárakban őrzött Kálvin-kötetek. In: P. Vásárhelyi Judit (szerk.): A reformáció könyvespolca : Reprezentatív kiadványok Magyarországon a reformáció korából. A Magyar Könyvszemle és MOKKA-R Egyesület Füzetei 9.. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár 2017. 34-52