Kommentár a Tizenkét Kisprófétához. Habbakuk próféta könyve

Kecskeméthy István: Kommentár a Tizenkét Kisprófétához. Habbakuk próféta könyve. Szilágysomlyó: K. N. 1930. 9. köt. 34 old.