A hit és a jó cselekedetek kérdése a Heidelbergi Káté korában és ma

Püsök Sarolta: A hit és a jó cselekedetek kérdése a Heidelbergi Káté korában és ma. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 5 (2014), 157-165. pp.