A Kolosséiakhoz és a Filemonhoz írt levél magyarázata

Geréb Zsolt: A Kolosséiakhoz és a Filemonhoz írt levél magyarázata. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2010. 274 old. ISBN 9789737971463