Backamadarasi Kiss Gergely

Kolumbán Vilmos József: Backamadarasi Kiss Gergely. In: Kovács József-Szilamér (szerk.): Háromszéki kutatók doktori disszertációi. Sepsiszentgyörgy: 2007. 66-75